مستغلات
تماس
محل ونک - تهران
قیمت
8,000,000,000 تومان
قیمت هر متر
47,058,824 تومان
وام ندارد
متراژ‌
170 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری مستغلات
ونک شیخ بهایی 17متر بر موقعیت اداری مناسب کلینیک پزشکی ویا شرکت ویا ارگان توکلیان مسکن مدرن سرو 6 3030 20 0919
گزارش مشکل آگهی
مستغلات
محل ونک - تهران
قیمت
8,000,000,000 تومان
متراژ‌
170 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری مستغلات
ونک شیخ بهایی 17متر بر موقعیت اداری مناسب کلینیک پزشکی ویا شرکت ویا ارگان توکلیان مسکن مدرن سرو 6 3030 20 0919
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه