مستغلات دونبش اصلی
تماس
محل سعادت آباد - تهران
قیمت
9,000,000,000 تومان
قیمت هر متر
51,136,364 تومان
وام ندارد
متراژ‌
176 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری مستغلات
دارای دو واحد یک بر 22-یکبر 8/5 متر 220 متر بنا p A B توکلیان مسکن مدرن سرو 6 3030 20 0919
گزارش مشکل آگهی
مستغلات دونبش اصلی
محل سعادت آباد - تهران
قیمت
9,000,000,000 تومان
متراژ‌
176 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری مستغلات
دارای دو واحد یک بر 22-یکبر 8/5 متر 220 متر بنا p A B توکلیان مسکن مدرن سرو 6 3030 20 0919
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه