مغازه بر خیابان اصلی
تماس
محل میدان امام حسین - تهران
قیمت
900,000,000 تومان
قیمت هر متر
75,000,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
12 متر مربع
سال ساخت 1385
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
ها سنگ شده کرکره برقی حدود ۴متر بالکن وکلیه امکانات
گزارش مشکل آگهی
مغازه بر خیابان اصلی
محل میدان امام حسین - تهران
قیمت
900,000,000 تومان
متراژ‌
12 متر مربع
سال ساخت 1385
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
ها سنگ شده کرکره برقی حدود ۴متر بالکن وکلیه امکانات
گزارش مشکل آگهی