مغازه تجاری
تماس
محل پیروزی - تهران
قیمت
4,000,000,000 تومان
قیمت هر متر
60,606,061 تومان
وام ندارد
متراژ‌
66 متر مربع
سال ساخت 1387
نوع آگهی خرید
کاربری اداری و تجاری
فست فود فعال با جواز و هشت سال سابقه کار سند تجاری ملکیت
گزارش مشکل آگهی
مغازه تجاری
مغازه تجاریمغازه تجاریمغازه تجاری
محل پیروزی - تهران
قیمت
4,000,000,000 تومان
متراژ‌
66 متر مربع
سال ساخت 1387
نوع آگهی خرید
کاربری اداری و تجاری
فست فود فعال با جواز و هشت سال سابقه کار سند تجاری ملکیت
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه