مغازه طلا فروشی با 5متر بر+پارکینگ جهت معاوضه 20 متر
آگهی ویژه
تماس
محل اندیشه - تهران
قیمت
500,000,000 تومان
قیمت هر متر
25,000,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
20 متر مربع
سال ساخت 1395
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
20متر مغازه طلا فروشی با بر 5 متر و یک پارکینگ اختصاصی. آرموتور بندی شده +شیشه ضد گلوله +کاغذ ی خارجی در فاز 4 اندیشه پروژه ارغوان بفروش میرسد. در ضمن با ماشین و خانه نیز معاوضه میگردد.
گزارش مشکل آگهی
مغازه طلا فروشی با 5متر بر+پارکینگ جهت معاوضه 20 متر
مغازه طلا فروشی با 5متر بر+پارکینگ جهت معاوضه 20 مترمغازه طلا فروشی با 5متر بر+پارکینگ جهت معاوضه 20 مترمغازه طلا فروشی با 5متر بر+پارکینگ جهت معاوضه 20 متر
آگهی ویژه
محل اندیشه - تهران
قیمت
500,000,000 تومان
متراژ‌
20 متر مربع
سال ساخت 1395
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
20متر مغازه طلا فروشی با بر 5 متر و یک پارکینگ اختصاصی. آرموتور بندی شده +شیشه ضد گلوله +کاغذ ی خارجی در فاز 4 اندیشه پروژه ارغوان بفروش میرسد. در ضمن با ماشین و خانه نیز معاوضه میگردد.
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه