مغازه فروشی ۱۲ متر
تماس
محل پرند - تهران
قیمت
توافقی
وام ندارد
متراژ‌
12 متر مربع
سال ساخت 1396
نوع آگهی خرید
کاربری اداری و تجاری
پرند فاز صفر بلوار چهارباغ مغازه ۱۲ متری با کلیه امکانات
گزارش مشکل آگهی
مغازه فروشی ۱۲ متر
محل پرند - تهران
قیمت
1 تومان
متراژ‌
12 متر مربع
سال ساخت 1396
نوع آگهی خرید
کاربری اداری و تجاری
پرند فاز صفر بلوار چهارباغ مغازه ۱۲ متری با کلیه امکانات
گزارش مشکل آگهی