مغازه ۱۶ متر بر تابلوخور مناسب هر شغلی فروشی
تماس
محل شهریار - تهران
قیمت
توافقی
وام ندارد
متراژ‌
125 متر مربع
سال ساخت 1396
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
مغازه تابلوخور عالی نوساز فول امکانات بر اصلی دو بر ، ۱۲۵ متر سندی ، ۱۰۰ متر محاسبه میشود مناسب همه مشاغل متری ۲۰
گزارش مشکل آگهی
مغازه ۱۶ متر بر تابلوخور مناسب هر شغلی فروشی
مغازه ۱۶ متر بر تابلوخور  مناسب هر شغلی فروشی
محل شهریار - تهران
قیمت
1 تومان
متراژ‌
125 متر مربع
سال ساخت 1396
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
مغازه تابلوخور عالی نوساز فول امکانات بر اصلی دو بر ، ۱۲۵ متر سندی ، ۱۰۰ متر محاسبه میشود مناسب همه مشاغل متری ۲۰
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه