مغازه ۲۱ متر ملک و سرقفلی
تماس
محل جردن - تهران
قیمت
1,600,000,000 تومان
قیمت هر متر
76,190,476 تومان
وام ندارد
متراژ‌
21 متر مربع
سال ساخت 1379
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
۵ متر بر و ۳ متر ارتفاع
گزارش مشکل آگهی
مغازه ۲۱ متر ملک و سرقفلی
مغازه ۲۱ متر ملک و سرقفلیمغازه ۲۱ متر ملک و سرقفلی
محل جردن - تهران
قیمت
1,600,000,000 تومان
متراژ‌
21 متر مربع
سال ساخت 1379
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
۵ متر بر و ۳ متر ارتفاع
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه