مغازه 90 متری فلسطین جنوبی
تماس
محل فلسطین - انقلاب - تهران
قیمت
2,700,000,000 تومان
قیمت هر متر
30,000,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
90 متر مربع
سال ساخت 1396
نوع آگهی خرید
کاربری اداری و تجاری
طبقه دوم یا سوم 90 متر مغازه 13 متر بر تمام شیشه رو به خیابان - فلسطین جنوبی
گزارش مشکل آگهی
مغازه 90 متری فلسطین جنوبی
مغازه 90 متری فلسطین جنوبی
محل فلسطین - انقلاب - تهران
قیمت
2,700,000,000 تومان
متراژ‌
90 متر مربع
سال ساخت 1396
نوع آگهی خرید
کاربری اداری و تجاری
طبقه دوم یا سوم 90 متر مغازه 13 متر بر تمام شیشه رو به خیابان - فلسطین جنوبی
گزارش مشکل آگهی