ملک صنعتی ۴۵۰۰ متری
تماس
محل شهریار - تهران
قیمت
7,000,000,000 تومان
قیمت هر متر
1,555,556 تومان
وام ندارد
متراژ‌
4500 متر مربع
خواب 4
سال ساخت 1390
نوع آگهی خرید
کاربری صنعتی
یک باب ملک صنعتی ۴۵۰۰ متری دارای ۱۵۰۰ متر سالن ۱۵۰ دفتری اتاق کارگری برق ۳ فاز بارانداز و..... محوطه سازی شده فوق العاده تمیز
گزارش مشکل آگهی
ملک صنعتی ۴۵۰۰ متری
ملک صنعتی ۴۵۰۰ متریملک صنعتی ۴۵۰۰ متریملک صنعتی ۴۵۰۰ متریملک صنعتی ۴۵۰۰ متری
محل شهریار - تهران
قیمت
7,000,000,000 تومان
متراژ‌
4500 متر مربع
خواب 4
سال ساخت 1390
نوع آگهی خرید
کاربری صنعتی
یک باب ملک صنعتی ۴۵۰۰ متری دارای ۱۵۰۰ متر سالن ۱۵۰ دفتری اتاق کارگری برق ۳ فاز بارانداز و..... محوطه سازی شده فوق العاده تمیز
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه