ملک قدیمی ساخت در شمال خیابان پاتریس لومومبا
تماس
محل پاتریس - تهران
قیمت
2,300,000,000 تومان
قیمت هر متر
17,557,252 تومان
وام ندارد
متراژ‌
131 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1370
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
ملک قدیمی ساخت در شمال خیابان پاتریس لومومبا شمال طبقه بالای همکف ملک سه طبقه تک واحد بدون آسانسور پارکینگ = حیاط مشاع بَر خیابان پاتریس لومومبا
گزارش مشکل آگهی
ملک قدیمی ساخت در شمال خیابان پاتریس لومومبا
ملک قدیمی ساخت در شمال خیابان پاتریس لومومباملک قدیمی ساخت در شمال خیابان پاتریس لومومباملک قدیمی ساخت در شمال خیابان پاتریس لومومباملک قدیمی ساخت در شمال خیابان پاتریس لومومباملک قدیمی ساخت در شمال خیابان پاتریس لومومبا
محل پاتریس - تهران
قیمت
2,300,000,000 تومان
متراژ‌
131 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1370
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
ملک قدیمی ساخت در شمال خیابان پاتریس لومومبا شمال طبقه بالای همکف ملک سه طبقه تک واحد بدون آسانسور پارکینگ = حیاط مشاع بَر خیابان پاتریس لومومبا
گزارش مشکل آگهی