واحد ٧٦ متری اداری در شهرک ابریشم
تماس
محل شهر قدس - تهران
قیمت
390,000,000 تومان
قیمت هر متر
5,131,579 تومان
وام ندارد
متراژ‌
76 متر مربع
سال ساخت 1391
نوع آگهی خرید
کاربری اداری و تجاری
واحد اداری با امکانات کامل و موقعیت عالی
گزارش مشکل آگهی
واحد ٧٦ متری اداری در شهرک ابریشم
محل شهر قدس - تهران
قیمت
390,000,000 تومان
متراژ‌
76 متر مربع
سال ساخت 1391
نوع آگهی خرید
کاربری اداری و تجاری
واحد اداری با امکانات کامل و موقعیت عالی
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه