واگذاری اتاقی به صورت کلیدی
تماس
محل جمهوری - تهران
قیمت
240,000,000 تومان
قیمت هر متر
9,600,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
25 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1370
نوع آگهی خرید
کاربری اداری و تجاری
یک اتاق از یک اپارتمان تجاری به صورت کلدی واگذار میشود با تمام امتیاز ها و مدارک قانونی موجود و تسویه تمام بدهی ها دولتی
گزارش مشکل آگهی
واگذاری اتاقی به صورت کلیدی
محل جمهوری - تهران
قیمت
240,000,000 تومان
متراژ‌
25 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1370
نوع آگهی خرید
کاربری اداری و تجاری
یک اتاق از یک اپارتمان تجاری به صورت کلدی واگذار میشود با تمام امتیاز ها و مدارک قانونی موجود و تسویه تمام بدهی ها دولتی
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه