واگذاری مغازه پیک موتوری با سند ملکیت
تماس
محل جمهوری - تهران
قیمت
1,300,000,000 تومان
قیمت هر متر
92,857,143 تومان
وام ندارد
متراژ‌
14 متر مربع
سال ساخت 1395
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
مغازه ۱۴ متری با پارکینگ و سند تجاری ملکیت با ۵۰ موتور سوار، ثبت شده در ۱۱۸ و گوگل مپ دارای مجوز رسمی از اتحادیه درآمد ماهانه ۴۵ میلیون صافی ۵۰ موتور سوار حرفه تاسیس ۱۳۸۰
گزارش مشکل آگهی
واگذاری مغازه پیک موتوری با سند ملکیت
محل جمهوری - تهران
قیمت
1,300,000,000 تومان
متراژ‌
14 متر مربع
سال ساخت 1395
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
مغازه ۱۴ متری با پارکینگ و سند تجاری ملکیت با ۵۰ موتور سوار، ثبت شده در ۱۱۸ و گوگل مپ دارای مجوز رسمی از اتحادیه درآمد ماهانه ۴۵ میلیون صافی ۵۰ موتور سوار حرفه تاسیس ۱۳۸۰
گزارش مشکل آگهی