ویلایی ١٨ متری تختی، ٧٧٠ نقد +١٥٠ رهن
تماس
محل نازی آباد - تهران
قیمت
770,000,000 تومان
قیمت هر متر
10,694,444 تومان
وام ندارد
متراژ‌
72 متر مربع
خواب 5
سال ساخت 1370
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
کاملا بازسازی شده و تا سال ٩٩ در رهن مستاجر با مبلغ ١٥٠ میلیون می باشد، با ٧٧٠ میلیون صاحب دو واحد خانه دو و نیم طبقه مستقل شوید. با ٧٢ متر زمین، در صورت تمايل براي ساخت داراي جواز ساخت مي باشد و دو همسايه كناري نيز تمايل به مشاركت ساخت دارند مبلغ کلی ٩٢٠ میلیون می باشد و تخفیف جزیی پای قرارداد با تشکر از
گزارش مشکل آگهی
ویلایی ١٨ متری تختی، ٧٧٠ نقد +١٥٠ رهن
محل نازی آباد - تهران
قیمت
770,000,000 تومان
متراژ‌
72 متر مربع
خواب 5
سال ساخت 1370
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
کاملا بازسازی شده و تا سال ٩٩ در رهن مستاجر با مبلغ ١٥٠ میلیون می باشد، با ٧٧٠ میلیون صاحب دو واحد خانه دو و نیم طبقه مستقل شوید. با ٧٢ متر زمین، در صورت تمايل براي ساخت داراي جواز ساخت مي باشد و دو همسايه كناري نيز تمايل به مشاركت ساخت دارند مبلغ کلی ٩٢٠ میلیون می باشد و تخفیف جزیی پای قرارداد با تشکر از
گزارش مشکل آگهی