١٢٠مترفلکه سوم(نوساز)
تماس
محل تهران پارس - تهران
قیمت
توافقی
وام ندارد
متراژ‌
120 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
سلام ساخت سازنده بنام یک منطقه ١ ١٢٠متر٣خ فوق العاده وبینظیر سالن پرده خور رو به افتاب بهترین طبقه ساختمان متریال خیلی فوق العاده که داخل منطقه تهران پارس یک میباشد وضمناً بر هر واحد ١٠میباشد یعنی تو کل منطقمه کمه اینطوری نقشه بی نقص درمیاد ویک سانت پرتی ندارد اشپزخانه دیزاین شده تمامی برق واحد کنترلی میباشد روبه افتاب حیات خیلی زیبا نمای بسیار زیبا که در منطقه تهران پارس در سال ٩٨بهترین رطبرو اورده مشاور شما مهران
گزارش مشکل آگهی
١٢٠مترفلکه سوم(نوساز)
محل تهران پارس - تهران
قیمت
1 تومان
متراژ‌
120 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
سلام ساخت سازنده بنام یک منطقه ١ ١٢٠متر٣خ فوق العاده وبینظیر سالن پرده خور رو به افتاب بهترین طبقه ساختمان متریال خیلی فوق العاده که داخل منطقه تهران پارس یک میباشد وضمناً بر هر واحد ١٠میباشد یعنی تو کل منطقمه کمه اینطوری نقشه بی نقص درمیاد ویک سانت پرتی ندارد اشپزخانه دیزاین شده تمامی برق واحد کنترلی میباشد روبه افتاب حیات خیلی زیبا نمای بسیار زیبا که در منطقه تهران پارس در سال ٩٨بهترین رطبرو اورده مشاور شما مهران
گزارش مشکل آگهی