١٤٠زمین٢٥٠متر بنا قابل سکونت٤٠ متر عقب نشینی
تماس
محل بهارستان - تهران
قیمت
12,500,000 تومان
قیمت هر متر
89,286 تومان
وام ندارد
متراژ‌
140 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1379
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
٢طبقه غیر مجزا به علاوه ١طبقه زیر زمین با حیاط و تراس٧ متر بر
گزارش مشکل آگهی
١٤٠زمین٢٥٠متر بنا قابل سکونت٤٠ متر عقب نشینی
١٤٠زمین٢٥٠متر بنا قابل سکونت٤٠ متر عقب نشینی١٤٠زمین٢٥٠متر بنا قابل سکونت٤٠ متر عقب نشینی١٤٠زمین٢٥٠متر بنا قابل سکونت٤٠ متر عقب نشینی١٤٠زمین٢٥٠متر بنا قابل سکونت٤٠ متر عقب نشینی
محل بهارستان - تهران
قیمت
12,500,000 تومان
متراژ‌
140 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1379
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
٢طبقه غیر مجزا به علاوه ١طبقه زیر زمین با حیاط و تراس٧ متر بر
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه