١٦ متر مغازه تجاري
تماس
محل تهران - تهران
قیمت
420,000,000 تومان
قیمت هر متر
26,250,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
16 متر مربع
سال ساخت 1393
نوع آگهی خرید
کاربری اداری و تجاری
١٦ متر مغازه تجاري داراي سند تك برگ كنتور اختصاصي آب و برق و گاز كف و بدنه تا سقف سنگ مرغرب كركره برقي بر خيابان اصلي نماي ساختمان سنگ و شيك
گزارش مشکل آگهی
١٦ متر مغازه تجاري
محل تهران - تهران
قیمت
420,000,000 تومان
متراژ‌
16 متر مربع
سال ساخت 1393
نوع آگهی خرید
کاربری اداری و تجاری
١٦ متر مغازه تجاري داراي سند تك برگ كنتور اختصاصي آب و برق و گاز كف و بدنه تا سقف سنگ مرغرب كركره برقي بر خيابان اصلي نماي ساختمان سنگ و شيك
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه