١-سند تک برگ ٢-اب ٣-برق ٤-گاز
تماس
محل رودهن - تهران
قیمت
5,000,000,000 تومان
قیمت هر متر
5,000,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
1000 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
زمین واقع در رودهن مهراباد زیبادشت منطقه فوق العاده خوش اب و هوا همرا با دید ابدی قله مرتفع دماوند جزییات ١-سند تک برگ ٢-گاز ٣-برق ٤-اب
گزارش مشکل آگهی
١-سند تک برگ ٢-اب ٣-برق ٤-گاز
١-سند تک برگ ٢-اب ٣-برق ٤-گاز١-سند تک برگ ٢-اب ٣-برق ٤-گاز
محل رودهن - تهران
قیمت
5,000,000,000 تومان
متراژ‌
1000 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
زمین واقع در رودهن مهراباد زیبادشت منطقه فوق العاده خوش اب و هوا همرا با دید ابدی قله مرتفع دماوند جزییات ١-سند تک برگ ٢-گاز ٣-برق ٤-اب
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه