٥٥متر دو خواب طوس
تماس
محل جیحون - تهران
قیمت
650,000,000 تومان
قیمت هر متر
11,818,182 تومان
وام ندارد
متراژ‌
55 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1379
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
ابتدای جیحون بن بست اسفندیاری نور گیر و بسیار خوش نقشه بازسازی کامل ٦٥٠/٠٠٠/٠٠٠تومان
گزارش مشکل آگهی
٥٥متر دو خواب طوس
محل جیحون - تهران
قیمت
650,000,000 تومان
متراژ‌
55 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1379
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
ابتدای جیحون بن بست اسفندیاری نور گیر و بسیار خوش نقشه بازسازی کامل ٦٥٠/٠٠٠/٠٠٠تومان
گزارش مشکل آگهی