٥٩متر_بازسازی شده _جنت جنوب
تماس
محل جنت آباد جنوبی - تهران
قیمت
760,000,000 تومان
قیمت هر متر
12,881,356 تومان
وام ندارد
متراژ‌
59 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1383
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
جنت جنوبی - مجاهد کبیـر ٥٩ متر ١ خواب طبقه دوم واقعـی روی همکف پارکینگ و انباری دارد بازسازی شده نور و نقشه بی نظیر سالن پرده خور نما سنگ ملک تخلیه و آماده سکونت موارد مشـابه نـیز موجـود مـی بـاشـد امـلاک آلـپ مشـاور شـما : شـجـاعـی ٠٩٣٥٧٠٣٣٦٠٢
گزارش مشکل آگهی
٥٩متر_بازسازی شده _جنت جنوب
محل جنت آباد جنوبی - تهران
قیمت
760,000,000 تومان
متراژ‌
59 متر مربع
خواب 1
سال ساخت 1383
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
جنت جنوبی - مجاهد کبیـر ٥٩ متر ١ خواب طبقه دوم واقعـی روی همکف پارکینگ و انباری دارد بازسازی شده نور و نقشه بی نظیر سالن پرده خور نما سنگ ملک تخلیه و آماده سکونت موارد مشـابه نـیز موجـود مـی بـاشـد امـلاک آلـپ مشـاور شـما : شـجـاعـی ٠٩٣٥٧٠٣٣٦٠٢
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه