٧٠٠ متری زمین شهریار
تماس
محل شهریار - تهران
قیمت
150,000,000 تومان
قیمت هر متر
214,286 تومان
وام ندارد
متراژ‌
700 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
٧٠٠ متر زمین باغ واقع در حصارساتی شهریار سند عرصه و عیان سهمیه آب امکانات در محل
گزارش مشکل آگهی
٧٠٠ متری زمین شهریار
٧٠٠ متری زمین شهریار
محل شهریار - تهران
قیمت
150,000,000 تومان
متراژ‌
700 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
٧٠٠ متر زمین باغ واقع در حصارساتی شهریار سند عرصه و عیان سهمیه آب امکانات در محل
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه