٧٥متر قصرالدشت، شخصی ساز
تماس
محل تهران - تهران
قیمت
798,000,000 تومان
قیمت هر متر
10,640,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
75 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1395
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
٧متر مربع پاسیو، ٥ متر مربع انباری، مهندسی ساز، ٠٩١٢٣٠٣٤٩٥١
گزارش مشکل آگهی
٧٥متر قصرالدشت، شخصی ساز
٧٥متر قصرالدشت، شخصی ساز٧٥متر قصرالدشت، شخصی ساز٧٥متر قصرالدشت، شخصی ساز
محل تهران - تهران
قیمت
798,000,000 تومان
متراژ‌
75 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1395
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
٧متر مربع پاسیو، ٥ متر مربع انباری، مهندسی ساز، ٠٩١٢٣٠٣٤٩٥١
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه