پرديس اسكان سازان(دره بهشت)
تماس
محل پردیس - تهران
قیمت
330,000,000 تومان
قیمت هر متر
3,055,556 تومان
وام دارد
متراژ‌
108 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
بلوك ١٠٨ ٥ برگي پروژه اماده تحويل
گزارش مشکل آگهی
پرديس اسكان سازان(دره بهشت)
پرديس اسكان سازان(دره بهشت)
محل پردیس - تهران
قیمت
330,000,000 تومان
متراژ‌
108 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
بلوك ١٠٨ ٥ برگي پروژه اماده تحويل
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه