پروژه شهید خرازی
تماس
محل شهرک دانشگاه شریف - تهران
قیمت
831,000,000 تومان
قیمت هر متر
7,554,545 تومان
وام ندارد
متراژ‌
110 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
پروژه نیروی زمینی سپاه بدون معوقه میباشد واریزی بنده231میلیون میباشد وامتیاز600میلون به خریدار تخفیف داده میشود پروژه در مراحل نازک کاری میباشد
گزارش مشکل آگهی
پروژه شهید خرازی
محل شهرک دانشگاه شریف - تهران
قیمت
831,000,000 تومان
متراژ‌
110 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
پروژه نیروی زمینی سپاه بدون معوقه میباشد واریزی بنده231میلیون میباشد وامتیاز600میلون به خریدار تخفیف داده میشود پروژه در مراحل نازک کاری میباشد
گزارش مشکل آگهی