پونک - سردار جنگل - ۶۰ متر
تماس
محل پونک - تهران
قیمت
695,000,000 تومان
قیمت هر متر
11,583,333 تومان
وام ندارد
متراژ‌
60 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1389
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
ایران زمین جنوبی ۴ طبقه تک واحدی- طبقه چهارم ۹ ساله واقعی - سند تک برگ اماده انتقال مشاعات تمیز - بدون پارکینگ مالک ۰۹۱۲۴۰۵۵۶۹۴
گزارش مشکل آگهی
پونک - سردار جنگل - ۶۰ متر
پونک - سردار جنگل - ۶۰ مترپونک - سردار جنگل - ۶۰ متر
محل پونک - تهران
قیمت
695,000,000 تومان
متراژ‌
60 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1389
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
ایران زمین جنوبی ۴ طبقه تک واحدی- طبقه چهارم ۹ ساله واقعی - سند تک برگ اماده انتقال مشاعات تمیز - بدون پارکینگ مالک ۰۹۱۲۴۰۵۵۶۹۴
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه