پیش فروش امتیاز آپارتمان
تماس
محل پونک - تهران
قیمت
500,000,000 تومان
قیمت هر متر
5,000,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
100 متر مربع
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
دو امتیاز مربوط به احداث دو دستگاه آپارتمان مربوط به تعاونی مسکن فرهنگیان هر کدام حدود صد متر واقع در تهران انتهای خیابان اشرفی اصفهانی انتهای خیابان استاد معین در اراضی مرادآباد پونک دارای مجوز ساخت. زیر قیمت . مبلغ پیش فروش هر امتیاز ۵۰۰ میلیون تومان.( جای تخفیف هم داره) + اقساط به شرح زیر: مبلغ ۴۵۰ میلیون علی الحساب برای هر امتیاز طی اقساط محاسبه و هر ۳ ماه یکبار از طرف خریدار پرداخت میگردد. تحویل سال۱۴۰۲ نرخ پیش فروش آزاد همین امتیاز در حال حاضر متری ۱۶ میلیون میباشد و آپارتمانهای ساخته شده متری ۲۲ میلیون.
گزارش مشکل آگهی
پیش فروش امتیاز آپارتمان
پیش فروش امتیاز آپارتمانپیش فروش امتیاز آپارتمانپیش فروش امتیاز آپارتمانپیش فروش امتیاز آپارتمان
محل پونک - تهران
قیمت
500,000,000 تومان
متراژ‌
100 متر مربع
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
دو امتیاز مربوط به احداث دو دستگاه آپارتمان مربوط به تعاونی مسکن فرهنگیان هر کدام حدود صد متر واقع در تهران انتهای خیابان اشرفی اصفهانی انتهای خیابان استاد معین در اراضی مرادآباد پونک دارای مجوز ساخت. زیر قیمت . مبلغ پیش فروش هر امتیاز ۵۰۰ میلیون تومان.( جای تخفیف هم داره) + اقساط به شرح زیر: مبلغ ۴۵۰ میلیون علی الحساب برای هر امتیاز طی اقساط محاسبه و هر ۳ ماه یکبار از طرف خریدار پرداخت میگردد. تحویل سال۱۴۰۲ نرخ پیش فروش آزاد همین امتیاز در حال حاضر متری ۱۶ میلیون میباشد و آپارتمانهای ساخته شده متری ۲۲ میلیون.
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه