کلنگی با جواز گلها
تماس
محل شهر ری - تهران
قیمت
3,200,000,000 تومان
قیمت هر متر
16,000,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
200 متر مربع
سال ساخت 1370
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
شهر ری شهرک گلها دویست متر با جواز ده در بیست خ گلها
گزارش مشکل آگهی
کلنگی با جواز گلها
محل شهر ری - تهران
قیمت
3,200,000,000 تومان
متراژ‌
200 متر مربع
سال ساخت 1370
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
شهر ری شهرک گلها دویست متر با جواز ده در بیست خ گلها
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه