کلنگی ۱۱۵ متر ۲ واحد
تماس
محل استاد معین - تهران
قیمت
1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر
13,043,478 تومان
وام ندارد
متراژ‌
115 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری مستغلات
ملک ورثه ای میباشد وراث وکالت به ۱ نفر داده اند ۱۱۵ زمین بر ۸ گذر ۸ ۲ واحد در حال سکونت ۷۰ متری و ۱ طبقه زیر زمین بزرگ ماشین داخل حیاط امکان تجمیع با ملک بغلی نبش کوچه امکان پذیر است کوچه شمال جنوبی (ملک غربی) است استاد معین خ دستغیب غربی (پایین تر از هاشمی) ک زینعلی نژاد پ ۸ در ابی رنگ ۱ ملیارد حین قرار داد ۳۰۰ ملیون ۱ماه دفتر خانه ۲۰۰ رهن مالک تا زمان جواز تخریب در صورت داشتن شرایط لطفا تماس بگیرید
گزارش مشکل آگهی
کلنگی ۱۱۵ متر ۲ واحد
کلنگی ۱۱۵ متر ۲ واحد
محل استاد معین - تهران
قیمت
1,500,000,000 تومان
متراژ‌
115 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری مستغلات
ملک ورثه ای میباشد وراث وکالت به ۱ نفر داده اند ۱۱۵ زمین بر ۸ گذر ۸ ۲ واحد در حال سکونت ۷۰ متری و ۱ طبقه زیر زمین بزرگ ماشین داخل حیاط امکان تجمیع با ملک بغلی نبش کوچه امکان پذیر است کوچه شمال جنوبی (ملک غربی) است استاد معین خ دستغیب غربی (پایین تر از هاشمی) ک زینعلی نژاد پ ۸ در ابی رنگ ۱ ملیارد حین قرار داد ۳۰۰ ملیون ۱ماه دفتر خانه ۲۰۰ رهن مالک تا زمان جواز تخریب در صورت داشتن شرایط لطفا تماس بگیرید
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه