گرم دره شمالی
تماس
محل وردآورد - تهران
قیمت
توافقی
وام ندارد
متراژ‌
86 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
تحویل برج 11 30تومن تحویل 30تومن سند دریافتی 300تومن الباقی دوفقره چک دارای پارکینگ انباری اسانسور گرم دره شمالی بهترین خیابان وکوچه (ابوذر) پایینترین قیمت
گزارش مشکل آگهی
گرم دره شمالی
محل وردآورد - تهران
قیمت
1 تومان
متراژ‌
86 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1398
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
تحویل برج 11 30تومن تحویل 30تومن سند دریافتی 300تومن الباقی دوفقره چک دارای پارکینگ انباری اسانسور گرم دره شمالی بهترین خیابان وکوچه (ابوذر) پایینترین قیمت
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه