یک قطعه زمین فروشی حسن آباد فشافویه
تماس
محل حسن آباد - تهران
قیمت
330,000,000 تومان
قیمت هر متر
1,833,333 تومان
وام ندارد
متراژ‌
180 متر مربع
سال ساخت 1370
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
سلام ،زمین به متراژ ۱۸۰مترجنوبی، سند شش دانگ قابل ساخت آدرس حسن آباد فشافویه خیابان ۲۰متری کوثر با موقعیت خوب ،فروش فوری تخفیف پای معامله
گزارش مشکل آگهی
یک قطعه زمین فروشی حسن آباد فشافویه
محل حسن آباد - تهران
قیمت
330,000,000 تومان
متراژ‌
180 متر مربع
سال ساخت 1370
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
سلام ،زمین به متراژ ۱۸۰مترجنوبی، سند شش دانگ قابل ساخت آدرس حسن آباد فشافویه خیابان ۲۰متری کوثر با موقعیت خوب ،فروش فوری تخفیف پای معامله
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه