۱۰۰۰متر مهراباد. رود هن خیابان گاز
تماس
محل رودهن - تهران
قیمت
1,980,000,000 تومان
قیمت هر متر
1,980,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
1000 متر مربع
سال ساخت 1370
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
۱۰۰۰ متر. اول‌مهراباد. خیابان گاز. شهرک پزشکان
گزارش مشکل آگهی
۱۰۰۰متر مهراباد. رود هن خیابان گاز
محل رودهن - تهران
قیمت
1,980,000,000 تومان
متراژ‌
1000 متر مربع
سال ساخت 1370
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
۱۰۰۰ متر. اول‌مهراباد. خیابان گاز. شهرک پزشکان
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه