۱۲۰ متر نزدیکه مترو خزانه
تماس
محل خزانه - تهران
قیمت
توافقی
وام ندارد
متراژ‌
120 متر مربع
سال ساخت 1370
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
۱۲۰ متر نزدیک مترو خزانه،مدرسه ،بازار روز ملک ورثه ای میباشد گواهی مالیاتی و حصر وراثت آماده انتقال سند در محضر متری ۹
گزارش مشکل آگهی
۱۲۰ متر نزدیکه مترو خزانه
محل خزانه - تهران
قیمت
1 تومان
متراژ‌
120 متر مربع
سال ساخت 1370
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
۱۲۰ متر نزدیک مترو خزانه،مدرسه ،بازار روز ملک ورثه ای میباشد گواهی مالیاتی و حصر وراثت آماده انتقال سند در محضر متری ۹
گزارش مشکل آگهی