۱۲۳ متر مغازه تجاری خاتون آباد
تماس
محل پاکدشت - تهران
قیمت
1,850,000,000 تومان
قیمت هر متر
15,040,650 تومان
وام ندارد
متراژ‌
123 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
بهترین مغازه تجاری منطقه بر ملک 6 متر و طول 20.5 متر ملک دو بر هم از جاده خاوران هم خیابان 20 متری ولیعصر ارتفاع تجاری دارای آب و برق و گاز تجاری به تعداد هر کدام دو کنتور دارای برق تجاری و صنعتی سه فاز موقعیت ملک هم تجاری از جاده خاوران خاتون آباد هم صنعتی از خیابان 20 متری ولیعصر دارای سند وکالت که قابل ششدانگ می باشد با ملک موقعیت خوب تهران هم معامله میشود.
گزارش مشکل آگهی
۱۲۳ متر مغازه تجاری خاتون آباد
۱۲۳ متر مغازه تجاری خاتون آباد
محل پاکدشت - تهران
قیمت
1,850,000,000 تومان
متراژ‌
123 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
بهترین مغازه تجاری منطقه بر ملک 6 متر و طول 20.5 متر ملک دو بر هم از جاده خاوران هم خیابان 20 متری ولیعصر ارتفاع تجاری دارای آب و برق و گاز تجاری به تعداد هر کدام دو کنتور دارای برق تجاری و صنعتی سه فاز موقعیت ملک هم تجاری از جاده خاوران خاتون آباد هم صنعتی از خیابان 20 متری ولیعصر دارای سند وکالت که قابل ششدانگ می باشد با ملک موقعیت خوب تهران هم معامله میشود.
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه