۱۴۰ متر زمین در دهشریفا
تماس
محل ورامین - تهران
قیمت
80,000,000 تومان
قیمت هر متر
571,429 تومان
وام ندارد
متراژ‌
140 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
یک قطعه زمین ۱۴۰ متری واقع در ورامین بلوار امام رضا خیابان ده شریفا به خریدار واقعی تخفیف داده میشه .
گزارش مشکل آگهی
۱۴۰ متر زمین در دهشریفا
۱۴۰ متر زمین در دهشریفا
محل ورامین - تهران
قیمت
80,000,000 تومان
متراژ‌
140 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
یک قطعه زمین ۱۴۰ متری واقع در ورامین بلوار امام رضا خیابان ده شریفا به خریدار واقعی تخفیف داده میشه .
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه