۱۷ متر مغازه با سند مالکیت
تماس
محل آذری - تهران
قیمت
380,000,000 تومان
قیمت هر متر
22,352,941 تومان
وام ندارد
متراژ‌
17 متر مربع
سال ساخت 1378
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
مغازه فوق ۱۷ متر و دارای بالکن میباشد که بعلت نیاز مالی فوری بفروش میرسد
گزارش مشکل آگهی
۱۷ متر مغازه با سند مالکیت
۱۷ متر مغازه با سند مالکیت۱۷ متر مغازه با سند مالکیت
محل آذری - تهران
قیمت
380,000,000 تومان
متراژ‌
17 متر مربع
سال ساخت 1378
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
مغازه فوق ۱۷ متر و دارای بالکن میباشد که بعلت نیاز مالی فوری بفروش میرسد
گزارش مشکل آگهی