۱۸۰متر زیر زمین
تماس
محل شهر قدس - تهران
قیمت
350,000,000 تومان
قیمت هر متر
1,944,444 تومان
وام ندارد
متراژ‌
180 متر مربع
سال ساخت 1392
نوع آگهی خرید
کاربری اداری و تجاری
۱۸۰متر زیرزمین با شرایط عالی برای مشاغل تولیدی و سایر مشاغل
گزارش مشکل آگهی
۱۸۰متر زیر زمین
محل شهر قدس - تهران
قیمت
350,000,000 تومان
متراژ‌
180 متر مربع
سال ساخت 1392
نوع آگهی خرید
کاربری اداری و تجاری
۱۸۰متر زیرزمین با شرایط عالی برای مشاغل تولیدی و سایر مشاغل
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه