۲۰هکتار زمین کشاورزی سند تک برگ مناسب پسته و۰۰۰
تماس
محل ورامین - تهران
قیمت
2,500,000 تومان
قیمت هر متر
125,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
20 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
سند اب و۰۰
گزارش مشکل آگهی
۲۰هکتار زمین کشاورزی سند تک برگ مناسب پسته و۰۰۰
۲۰هکتار زمین کشاورزی سند تک برگ مناسب پسته و۰۰۰
محل ورامین - تهران
قیمت
2,500,000 تومان
متراژ‌
20 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
سند اب و۰۰
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه