۲۰۰مترزمین‌با‌سند‌تک‌برگ
تماس
محل قرچک - تهران
قیمت
200,000,000 تومان
قیمت هر متر
1,000,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
200 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
۲۰۰مترزمین‌بایربا‌سند‌تک‌برگ‌و‌بنچاق‌واستعلام‌شهرداری‌وزمین‌شهری‌ونقشه‌یو‌تی‌ام
گزارش مشکل آگهی
۲۰۰مترزمین‌با‌سند‌تک‌برگ
محل قرچک - تهران
قیمت
200,000,000 تومان
متراژ‌
200 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
۲۰۰مترزمین‌بایربا‌سند‌تک‌برگ‌و‌بنچاق‌واستعلام‌شهرداری‌وزمین‌شهری‌ونقشه‌یو‌تی‌ام
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه