۲۵۰ متر زمین مسکونی
تماس
محل بومهن - تهران
قیمت
1,050,000,000 تومان
قیمت هر متر
4,200,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
250 متر مربع
سال ساخت 1393
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
یک قطعه زمین 25*10 بابر 25 خیابان ۲۰ متری در شهرک #کشاورزی بومهن سند تک برگ جدید با کد پستی و مجوز کاربری R122 آب برق گاز تلفن سر ملک آماده با ویو عالی و آینده درخشان ،متروی آمل بومهن، پل مواصلاتی به بلوار امام رضا(ع) در آینده نزدیک، موقعیت :ورودی جدید بومهن(کمر بندی شمالی -جاده هراز) متری ٤.٢م
گزارش مشکل آگهی
۲۵۰ متر زمین مسکونی
۲۵۰ متر زمین مسکونی
محل بومهن - تهران
قیمت
1,050,000,000 تومان
متراژ‌
250 متر مربع
سال ساخت 1393
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
یک قطعه زمین 25*10 بابر 25 خیابان ۲۰ متری در شهرک #کشاورزی بومهن سند تک برگ جدید با کد پستی و مجوز کاربری R122 آب برق گاز تلفن سر ملک آماده با ویو عالی و آینده درخشان ،متروی آمل بومهن، پل مواصلاتی به بلوار امام رضا(ع) در آینده نزدیک، موقعیت :ورودی جدید بومهن(کمر بندی شمالی -جاده هراز) متری ٤.٢م
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه