۲۶۴ متر زمین با ۱۸۰ متر زیربنا در مهرآباد رودهن
تماس
محل رودهن - تهران
قیمت
1,450,000,000 تومان
قیمت هر متر
5,492,424 تومان
وام ندارد
متراژ‌
264 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1383
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
۲۶۴ متر زمین با ۱۸۰ متر زیربنا در مهرآباد رودهن ۰۹۳۹۴۸۷۷۹۵۵ ۷۶۵۲۹۵۵۸
گزارش مشکل آگهی
۲۶۴ متر زمین با ۱۸۰ متر زیربنا در مهرآباد رودهن
۲۶۴ متر زمین با ۱۸۰ متر زیربنا در مهرآباد رودهن۲۶۴ متر زمین با ۱۸۰ متر زیربنا در مهرآباد رودهن۲۶۴ متر زمین با ۱۸۰ متر زیربنا در مهرآباد رودهن۲۶۴ متر زمین با ۱۸۰ متر زیربنا در مهرآباد رودهن۲۶۴ متر زمین با ۱۸۰ متر زیربنا در مهرآباد رودهن۲۶۴ متر زمین با ۱۸۰ متر زیربنا در مهرآباد رودهن۲۶۴ متر زمین با ۱۸۰ متر زیربنا در مهرآباد رودهن
محل رودهن - تهران
قیمت
1,450,000,000 تومان
متراژ‌
264 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1383
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
۲۶۴ متر زمین با ۱۸۰ متر زیربنا در مهرآباد رودهن ۰۹۳۹۴۸۷۷۹۵۵ ۷۶۵۲۹۵۵۸
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه