۲۶ متر مغازه در ابوریحان
تماس
محل جمهوری - تهران
قیمت
2,600,000,000 تومان
قیمت هر متر
100,000,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
26 متر مربع
سال ساخت 1380
نوع آگهی خرید
کاربری اداری و تجاری
۲۶مترمغازه بابر۴/۵متر ارتفاع ازکف۳/۸۰ ۲۶مترنیم طبقه باارتفاع۲/۱۰ ملکیت وسرقفلی سندتک برگ نوسازی شده باموقعیت عالی برای کلیه مشاغل
گزارش مشکل آگهی
۲۶ متر مغازه در ابوریحان
۲۶ متر مغازه در ابوریحان۲۶ متر مغازه در ابوریحان
محل جمهوری - تهران
قیمت
2,600,000,000 تومان
متراژ‌
26 متر مربع
سال ساخت 1380
نوع آگهی خرید
کاربری اداری و تجاری
۲۶مترمغازه بابر۴/۵متر ارتفاع ازکف۳/۸۰ ۲۶مترنیم طبقه باارتفاع۲/۱۰ ملکیت وسرقفلی سندتک برگ نوسازی شده باموقعیت عالی برای کلیه مشاغل
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه