۳طبقه تک واحدی طبقه ۳غرق نوراز هر دو طرف
تماس
محل دماوند - تهران
قیمت
700,000,000 تومان
قیمت هر متر
5,785,124 تومان
وام ندارد
متراژ‌
121 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1395
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
دماوند گیلاوند محک شهرک نیلوفر پارکینک انباری حیاط پشتی بزرگ حالی برای زندگی
گزارش مشکل آگهی
۳طبقه تک واحدی طبقه ۳غرق نوراز هر دو طرف
۳طبقه تک واحدی طبقه ۳غرق نوراز هر دو طرف۳طبقه تک واحدی طبقه ۳غرق نوراز هر دو طرف۳طبقه تک واحدی طبقه ۳غرق نوراز هر دو طرف۳طبقه تک واحدی طبقه ۳غرق نوراز هر دو طرف۳طبقه تک واحدی طبقه ۳غرق نوراز هر دو طرف
محل دماوند - تهران
قیمت
700,000,000 تومان
متراژ‌
121 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1395
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
دماوند گیلاوند محک شهرک نیلوفر پارکینک انباری حیاط پشتی بزرگ حالی برای زندگی
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه