۳۰۰ متر زمین سرخه حصار،شهرک زیتون
تماس
محل سرخه حصار - تهران
قیمت
500,000,000 تومان
قیمت هر متر
1,666,667 تومان
وام ندارد
متراژ‌
300 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
۳۰۰ متر زمین شهرک زیتون سرخه حصار،به ابعاد ۱۵ در ۲۰ دارای سند ۶ دانگ تفکیک شده، مناسب جهت سرمایه گذاری،در شرف گرفتن جواز ساخت،بعداز گرفتن جواز قیمتش به ۱۵ میلیارد یا بالاتر هم میرسه.فروش به علت نیاز مالی، فوری‌.
گزارش مشکل آگهی
۳۰۰ متر زمین سرخه حصار،شهرک زیتون
محل سرخه حصار - تهران
قیمت
500,000,000 تومان
متراژ‌
300 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
۳۰۰ متر زمین شهرک زیتون سرخه حصار،به ابعاد ۱۵ در ۲۰ دارای سند ۶ دانگ تفکیک شده، مناسب جهت سرمایه گذاری،در شرف گرفتن جواز ساخت،بعداز گرفتن جواز قیمتش به ۱۵ میلیارد یا بالاتر هم میرسه.فروش به علت نیاز مالی، فوری‌.
گزارش مشکل آگهی