۳۰۰ متر زمین چهار دیواری شده لواسان
تماس
محل لواسان - تهران
قیمت
1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر
5,000,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
300 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
۳۰۰ متر زمین آنلاین جو کشی شده ارتفاع دیوار ها ۴ متر درختکاری شده چند ساله ۸۰ متر بنا ۷۰ متر چاه اب در بهترین نقطه بر خیابان دارای برق ،گاز متری ۵ میلیون
گزارش مشکل آگهی
۳۰۰ متر زمین چهار دیواری شده لواسان
محل لواسان - تهران
قیمت
1,500,000,000 تومان
متراژ‌
300 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
۳۰۰ متر زمین آنلاین جو کشی شده ارتفاع دیوار ها ۴ متر درختکاری شده چند ساله ۸۰ متر بنا ۷۰ متر چاه اب در بهترین نقطه بر خیابان دارای برق ،گاز متری ۵ میلیون
گزارش مشکل آگهی