۳۳۰۰ متر باغ انواع میوه
تماس
محل شهریار - تهران
قیمت
4,500,000,000 تومان
قیمت هر متر
1,363,636 تومان
وام ندارد
متراژ‌
3300 متر مربع
سال ساخت 1299
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
باغ انواع میوه، دارای دو سند ۱۵۰۰ متر و ۱۸۰۰ متر فروش تکی یا یکجا، جواز ساخت جداگانه برای هر سند از جهاد ، کشی، سند شش دانگ عرصه و آعیان ، آب ساعتی ، برق ، کردزار- شهریار،
گزارش مشکل آگهی
۳۳۰۰ متر باغ انواع میوه
۳۳۰۰ متر باغ انواع میوه۳۳۰۰ متر باغ انواع میوه۳۳۰۰ متر باغ انواع میوه
محل شهریار - تهران
قیمت
4,500,000,000 تومان
متراژ‌
3300 متر مربع
سال ساخت 1299
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
باغ انواع میوه، دارای دو سند ۱۵۰۰ متر و ۱۸۰۰ متر فروش تکی یا یکجا، جواز ساخت جداگانه برای هر سند از جهاد ، کشی، سند شش دانگ عرصه و آعیان ، آب ساعتی ، برق ، کردزار- شهریار،
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه