۴۰۰متر تجمعی
تماس
محل قیامدشت - تهران
قیمت
3,000,000,000 تومان
قیمت هر متر
7,500,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
400 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1364
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
۴۰۰متر ملکجنوبی نزدیک به خ اصلی ولیعصر در بهترین جا برای سازندگان تمام کارهای شهرداری انجام شده وبه مرحله فیش رسیده است ۱۰۰۰ متر مفید جواز داردواپارتمان متری ۶ میلیون در قبامدشت میباشد
گزارش مشکل آگهی
۴۰۰متر تجمعی
محل قیامدشت - تهران
قیمت
3,000,000,000 تومان
متراژ‌
400 متر مربع
خواب 3
سال ساخت 1364
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
۴۰۰متر ملکجنوبی نزدیک به خ اصلی ولیعصر در بهترین جا برای سازندگان تمام کارهای شهرداری انجام شده وبه مرحله فیش رسیده است ۱۰۰۰ متر مفید جواز داردواپارتمان متری ۶ میلیون در قبامدشت میباشد
گزارش مشکل آگهی