۵۰۰۰ هکتار کشاورزی
تماس
محل آزادی - تهران
قیمت
توافقی
وام ندارد
متراژ‌
5000 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1396
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
آنلاین جو‎۵۰۰۰ هکتار کشاورزی ‎۱۰۰۰ هکتار ابی ‎۴۰۰۰ هکتار دیمی ‎دارای تاسیسات شامل : ۴ ایستگاه پمپاژ ، ۳ عدد ابندان ، ۸ عدد سنتر ابیاری بارانی ، ۱۱ عدد خانه کارگری و ۴ سوله ودارای امتیاز برق ۱/۲ مگا واتی امتیاز گاو داری ۱۰۰۰۰ راسی ‎براورد کارشناسی تاسیات در سال ۹۶ حدود ۱۰ میلیارد میباشد ‎قمیت ۷۰ میلیارد تومان نقد ‎سند تک برگ یک تیکه و تمام استعلامات گرفته شده است اماده ی اماده ‎عکس از خود زمین میباشد و محصول ماله امساله ‎در صورت فروش توسط واسطه های محترم پورسانت خوبی داده میشود.
گزارش مشکل آگهی
۵۰۰۰ هکتار کشاورزی
۵۰۰۰ هکتار کشاورزی
محل آزادی - تهران
قیمت
1 تومان
متراژ‌
5000 متر مربع
خواب 2
سال ساخت 1396
نوع آگهی خرید
کاربری مسکونی
آنلاین جو‎۵۰۰۰ هکتار کشاورزی ‎۱۰۰۰ هکتار ابی ‎۴۰۰۰ هکتار دیمی ‎دارای تاسیسات شامل : ۴ ایستگاه پمپاژ ، ۳ عدد ابندان ، ۸ عدد سنتر ابیاری بارانی ، ۱۱ عدد خانه کارگری و ۴ سوله ودارای امتیاز برق ۱/۲ مگا واتی امتیاز گاو داری ۱۰۰۰۰ راسی ‎براورد کارشناسی تاسیات در سال ۹۶ حدود ۱۰ میلیارد میباشد ‎قمیت ۷۰ میلیارد تومان نقد ‎سند تک برگ یک تیکه و تمام استعلامات گرفته شده است اماده ی اماده ‎عکس از خود زمین میباشد و محصول ماله امساله ‎در صورت فروش توسط واسطه های محترم پورسانت خوبی داده میشود.
گزارش مشکل آگهی