۵۰۰ متر آبسرد پزشکان خلیج فارس
تماس
محل دماوند - تهران
قیمت
500,000,000 تومان
قیمت هر متر
1,000,000 تومان
وام ندارد
متراژ‌
500 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
پزشکان خلیج فارس طبیعت ، مشجر محصور شده ابعاد عالی سند تک برگی بی واسطه ، متری یک میلیون مقطوع .
گزارش مشکل آگهی
۵۰۰ متر آبسرد پزشکان خلیج فارس
محل دماوند - تهران
قیمت
500,000,000 تومان
متراژ‌
500 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
پزشکان خلیج فارس طبیعت ، مشجر محصور شده ابعاد عالی سند تک برگی بی واسطه ، متری یک میلیون مقطوع .
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه