۶۰۰متری سعادت اباد
تماس
محل سعادت آباد - تهران
قیمت
1,300,000 تومان
قیمت هر متر
2,167 تومان
وام ندارد
متراژ‌
600 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
۶۰۰متر زمین داخل سعادت اباد متری ۱میلیون و سیصد
گزارش مشکل آگهی
۶۰۰متری سعادت اباد
محل سعادت آباد - تهران
قیمت
1,300,000 تومان
متراژ‌
600 متر مربع
نوع آگهی خرید
کاربری زمین و باغ
۶۰۰متر زمین داخل سعادت اباد متری ۱میلیون و سیصد
گزارش مشکل آگهی
آگهی های مشابه